Projekty rozvoja komunikácie

  • Komplexný audit korporátnej komunikácie v kontexte formovania CI
  • Komplexný audit internej komunikácie
  • Tvorba komunikačnej stratégie
  • Prepojenie internej a externej komunikácie
  • Zavedenie systému krízovej komunikácie a „systému včasnej výstrahy“
  • Monitoring a analýza komunikačných výstupov
  • Komunikačné manuály pre manažérov a iné pozície
  • Interkulturálna komunikácia a prekonávanie komunikačných bariér
  • Tréning komunikačných techník
  • Opakované meranie úspešnosti komunikácie