Projekty riadenia a rozvoja ľudských zdrojov (HRM&D)

 • Personálny audit / screening / assessment – s možnosťou zamerania na manažérske, obchodné resp. iné pozície
 • Audit funkčnosti procesov v riadení ľudských zdrojov
 • Stratégia riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
 • Motivačná stratégia
 • Prepojenie motivačných a rozvojových programov
 • Zavedenie systému hodnotenia a riadenia výkonov (vrátane KPI)
 • Zavedenie systému cieľového riadenia (MBO)
 • Podpora zavedenia systému Balanced Scorecard
 • Optimalizácia manažérskych procesov, štýlu riadenia a vedenia
 • Definovanie kľúčových kompetencií pre pozície v organizačnej štruktúre
 • Meranie kľúčových kompetencií u osôb v konkrétnych pozíciách
 • Zavedenie systému výberu zamestnancov a obsadzovania pozícií či tvorby projektových tímov
 • Nastavenie štandardov pre správanie a komunikáciu
 • Zavedenie knowledge management
 • Identifikácia rozvojových potrieb a tvorba rozvojových programov
 • Rozvoj manažérov a tímov
 • Tréningové programy pre zamestnancov
 • Meranie úspešnosti tréningových programov
 • Opakované merania spokojnosti a motivácie zamestnancov, meranie vývoja vzťahu zamestnancov k firme