Projekty firemnej identity

  • Komplexný audit firemnej identity (CI) – audit značky, korporátnej komunikácie, služieb a vzťahov s klientmi
  • Definovanie "corporate personality" - od vízie, poslania a hodnôt až ku kódexom a štandardom správania a komunikácie
  • Spracovanie rozvojových stratégií s dopadom na CI – značka, korporátna komunikácia, PR, interná komunikácia, firemná kultúra, vzťahy so zákazníkmi atď.
  • Podpora implementácie zmien CI – realizácia korporátnej komunikácie a PR, projekty zmeny firemnej kultúry, projekty riešiace internú komunikáciu, projekty zamerané na vzťahy so zákazníkmi
  • Opakované merania vnímania CI v internom a externom prostredí