Príprava stratégií

  • Stratégia rozvoja / zmeny Corporate Identity
  • Stratégia rozvoja / zmeny Corporate Culture
  • Stratégia riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
  • Motivačná stratégia
  • Stratégia rozvoja vzťahov so zákazníkmi
  • Stratégia internej komunikácie
  • Komunikačná stratégia pre PR či komunikačnú kampaň