Projekty riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM)

  • Audit vzťahov so zákazníkmi (CRM audit)
  • Definovanie kľúčových kompetencií pre vzťahy so zákazníkmi
  • Stratégia rozvoja vzťahov so zákazníkmi
  • Definovanie kľúčových kompetencií pre konkrétne pozície vzhľadom na služby a komunikáciu so zákazníkmi – napr. key account pozície, pozície v call centre a pod.
  • Tvorba štandardov pre správanie a komunikáciu
  • Tréning v kontexte štandardov a cieľov voči konkrétnym zákazníckym segmentom
  • Špeciálne techniky – prezentačné, presviedčacie, vyjednávacie atď.
  • Opakované meranie kvality služieb zákazníkom