Firemná kultúra (CC)

Firemná kultúra je interným zrkadlením firemnej identity. Opiera sa o hodnoty, procesy a normy organizácie.

Dominantne ju formuje štýl riadenia. Jej cieľový stav a želané prejavy sú definovateľné.

Rovnako definovateľné sú nástroje, ktoré cieľový stav formujú. Preto je potrebné v rámci vytvárania procesov, kompetencií a komunikácie formovať aj firemnú kultúru.

Nositeľmi firemnej kultúry sú všetci zamestnanci - ich postoje, správanie a komunikácia.

Firemná kultúra má priamy vplyv na kvalitu služieb, produktov a formovanie vzťahu so zákazníkmi.

Rozvoj firemnej kultúry je merateľný.