Firemná identita (CI)

Každá organizácia má svoj charakter. Tento charakter sa nedá zamlčať ani predstierať – ani voči zákazníkom, ani voči zamestnancom.

Charakter organizácie sa odvíja od jej marketingovej filozofie, obchodných cieľov a od štýlu riadenia a komunikácie.

Firemná identita je integráciou externého a interného obrazu organizácie. Ak chceme dosiahnuť akúkoľvek zmenu v organizácii, nemôžeme ju efektívne plánovať ani uskutočniť bez zohľadnenia identity, charakteru organizácie.

Naše chápanie firemnej identity ide nad rámec „značky“ a „externej komunikácie“. Zahŕňa rozvoj kľúčových procesov v organizácii, ktoré umožnia skutočné potvrdenie jej identity voči zákazníkom, obchodným partnerom a zamestnancom.