Titulka > O nás > Profil > 

Profil

Vytvárame súlad jednotlivcov a organizácií

Úspešná firma potrebuje okrem vízie, stratégie a dobrého produktu predovšetkým kvalitné pracovné tímy. Tie musia byť zložené zo schopných a motivovaných ľudí a vedené talentovanými lídrami. Cesta k úspechu v podnikaní, tak ako v každej inej súťaži, vedie cez zosúladenie potenciálu a kompetencií jednotlivcov s cieľmi a strategickým smerovaním organizácie ako celku.

Pomáhame definovať, rozvíjať a uplatniť kľúčové kompetencie organizácie, tímov a jednotlivcov. Vždy sa snažíme merať vstupné a výstupné dáta v procese, ktorý spolu s klientom ovplyvňujeme.

Čo pre nás znamená komplexná služba pre klienta?

  • poznať stratégiu a ciele klienta
  • identifikovať aktuálne silné a slabé stránky
  • špecifikovať rozvojové potreby
  • prepájať ciele a riešenia s výkonom a motiváciou
  • rozvíjať procesy a ľudí
  • účinne komunikovať
  • merať výsledky

Armstrong Competence Consulting

Konzultanti Armstrong Competence Consulting ponúkajú domáce a zahraničné skúsenosti získané od roku 1995.

Využívame najlepšie riešenia vyvinuté za našej účasti pod značkou CI Consulting Group, ale aj nové prístupy a kvalitu pod značkou Armstrong Competence Consulting, ktoré boli preverené celým radom úspešných projektov, počnúc transformáciou firemnej kultúry Slovak Telekomu, po vstupe strategického akcionára Deutsche Telecom, cez transformáciu firemnej kultúry Českej spořitelny po jej prevzatí skupinou Erste Bank a následne v podobe veľkých zamestnaneckých prieskumov pre Slovenskú sporiteľňu  a všetky banky v skupine Erste v 7 krajinách a s vyše 40 000 respondentmi.  Medzi najväčšie projekty patrí aj manažérsky audit s vyše 400 účastníkmi v Českom Telekome, niekoľkoročnú manažérsku akadémiu pre vyše 200 manažérov v Českej poisťovni, či konzultačno-vzdelávací projekt zameraný na služby zákazníkom v Železničnej spoločnosti Slovensko pre viac ako 2000 zamestnancov prvého kontaktu.

Konzultačné prístupy Armstrong Competence Consulting sa vyznačujú jedinečnou metodikou GARUDA, dôrazom na merateľnosť výsledkov a schopnosťou produkty klientovi "šiť na mieru".

Obnoviteľné zdroje energie - správa a služby

Od roku 2009 Armstrong Competence Consulting pôsobí aj  v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Výrazným impulzom bola účasť v poradenskom tíme a priamo manažment projektov prípravy a realizácie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v rokoch 2009-2011.  Naším klientom sa stal SolarLand Group, pričom  konzultant  našej spoločnosti zastával na dobu určitú najvyššiu exekutívnu funkciu v oboch holdingových spoločnostiach, SolarLand Holding    SK I, a SolarLand Holding SK II. Medzi akcionármi bol aj kórejský Samsung C&T a projekt mal okrem vysokej dynamiky aj výrazné kroskulturálne charakteristiky. Celková hodnota úspešne zrealizovanej investície presiahla 80 miliónov Eur. Po odpredaji novým rakúskym vlastníkom Renergie Raiffeisen Managementgesellschaft für erneuerbare Energie, bol Armstrong Competence Consulting vybraný ako poskytovateľ lokálneho manažmentu sprevádzkovaných elektrární.