Profil preferencií

Profil preferencií je užívateľsky príjemný, multifunkčný. Predstavuje jednoduchší variant prístupu uplatneného v nástroji Garuda osobný profil. Vyznačuje sa nižším počtom dimenzií a jednoduchšie zodpovedateľným dotazníkom. Súčasne ponúka v softvérovom riešení rad užívateľsky jednoduchých a obohacujúcich prvkov. Respondent môže definovať svoju „vysnívanú pozíciu“, alebo môže vyplňovať „zrkadlový profil“ pre kolegov. Rovnako možno definovať požiadavky pre pozíciu a porovnávať ich s reálnym profilom. Rozvojový Profil ponúka individualizované námety pre tréning alebo možnosti úpravy pracovnej náplne. Profil preferencií je vyvinutý najmä pre nemanažérske pozície, môže však byť uplatnený na všetkých úrovniach organizácie od najnižších pozícií až po riadiacich pracovníkov.