Profil kompetencií

Profil kompetencií ponúka veľmi detailný pohľad na tie kompetencie, ktoré sú spojené s osobným potenciálom manažéra a sú nepostrádateľné pre úspech v riadení organizácie. Poskytuje porozumenie osobným kompetenciám jednotlivca a pomáha ich definovať vzhľadom na požiadavky danej pracovnej pozície. Prednosťou Profilu kompetencií je jeho vysoká robustnosť (tzn. nízka manipulovateľnosť výsledkov, vyššia presnosť a spoľahlivosť). Je daná väčšou obsiahlosťou dotazníka s vyšším počtom položiek v porovnaní s Garuda osobným profilom. Možnosti využitia sú obdobné ako v metodike Garuda osobný profil.