Model a súbor nástrojov

Garuda – súbor nástrojov HRM&D

Ak hľadáte metodiku, ktorá vám pomôže jednoducho a presne identifikovať potenciál ľudí, tímov a organizácie v oblasti manažmentu, ste na správnej adrese. Ak potrebujete súbor nástrojov, ktorý neponúka len analýzu, ale priamo podporuje rozvoj, našli ste ho. Ak považujete za dôležitú možnosť porovnávať sa aj na medzinárodnej úrovni, máte ju.

Armstrong Competence Consulting je certifikovaným partnerom medzinárodnej siete GARUDA. Ponúka portfólio štandardizovaných nástrojov riadenia a rozvoja ľudských zdrojov (GARUDA HRM&D TOOLBOX), preverené praxou v európskych krajinách.

Produkty GARUDA pokrývajú všetky úrovne života firmy:

  • Osobná úroveň
  • Skupinová / tímová úroveň
  • Organizačná / celofiremná úroveň, vrátane oblasti vzťahov so zákazníkmi

Využitie produktov GARUDA však nie je nevyhnutne viazané na túto schému - je pružné a dynamické, pretože sa odvíja od špecifických potrieb klienta.

Všetky produkty GARUDA sú vyvíjané v súlade s filozofiou úspechu firmy založeného na osobnom raste jednotlivca a tímu: základom je správny výber a cielený rozvoj zamestnancov, správne zaradenie ľudí v súlade s ich osobnými predpokladmi a s cieľmi organizácie.

Pri práci s metodikou GARUDA sa vždy opierate o pevné dáta a presnú interpretáciu, nie o súbor teórií a intuitívne spracovaných odporúčaní.

Nástroje GARUDA nesmerujú len k uzavretej klasifikácii silných a slabých stránok jednotlivcov, tímov a organizácií. Sú naopak predovšetkým návodom k dialógu a postupnému posunu k želaným kompetenciám.

Metódy GARUDA majú pôvod v Dánsku, dnes však expandujú i mimo Európu - do USA, Južnej Ameriky a Ázie. V priebehu vyše 20-ročného vývoja, ktorý zastrešuje Garuda Research Institute, sú neustále aktualizované na základe zväčšujúcej sa databázy klientov - firiem a jednotlivcov. V súčasnosti sa v databáze GARUDA nachádza viac než 100 000 profilov manažérov z rôznych krajín Európy. To okrem iného umožnilo definovať profil „úspešného Eurolídra“ ako užitočné porovnávacie kritérium.

Pribúdajú stále nové nástroje s kvalitnou softvérovou podporou. Súčasne zachovávajú jasné prepojenie celého súboru metód na základe jednotiacej koncepcie kľúčových kompetencií. Symbolicky ich označujeme v schéme: „hlava – srdce – nohy“.

Tri kľúčové roviny kompetencií v modeli GARUDA

 

riadiaca kompetencia („hlava“) - ako vznikajú myšlienky, produkty, riešenia a rozhodnutia

 

sociálna kompetencia („srdce“) - ako vznikajú vzťahy a aká je kvalita komunikácie

 

výkonová kompetencia („nohy“) - ako sú riadené a realizované výkony a služby

Oblasti využitia metód GARUDA

  • Audit, screening potenciálu jednotlivcov, tímov, organizácie
  • Výber zamestnancov, assessment, tvorba tímov
  • Popis kompetencií pre pracovné pozície a meranie kompetencií
  • Projekty analýzy a rozvoja firemnej kultúry a vzťahov so zákazníkmi
  • Rozvojové programy pre manažérov, obchodníkov a ďalších zamestnancov