Garuda zrkadlový profil

Tak Garuda osobnýp rofil, ako aj Profil kompetencií a ďalšie používané profily, umožňujú využitie dotazníka na hodnotenie inej osoby a vytvorenie takzvaného Zrkadlového profilu. Respondent vidí rozdiel medzi vlastným vnímaním svojich kompetencií a ich vnímaním zo strany inej osoby či skupiny osôb. Využitie Zrkadlového profilu môže byť súčasťou 360° hodnotenia alebo merania úspešnosti rozvojového programu, rovnako ako vstupnou informáciou do tréningu rozvíjajúceho tímovú spoluprácu či do individuálneho koučingu.