Garuda osobný profil

Garuda osobný profil  predstavuje základnú individuálnu analýzu osobných predpokladov a výkonového potenciálu riadiaceho pracovníka. Tento nástroj pomáha odhaľovať kľúčové faktory úspechu a zlyhania, ako aj potreby rozvoja manažéra v troch rovinách kompetencií (hlava, srdce, nohy) a v 16 rôznych faktoroch. Slúži predovšetkým na prácu s manažérmi, uplatnenie však nachádza aj pri screeningu na pozíciách obchodníkov, špecialistov, analytikov, predajcov, vedúcich tímov a pod. Vďaka analýze viac než 100 000 profilov umožňuje metodika porovnanie profilu jednotlivca s profilom „Eurolídra“. Garuda osobný profil možno tiež využiť pre definovanie požadovaných kompetencií v konkrétnej pozícii. Príslušný softvér ponúka rad pomôcok pri interpretácii profilu či formulovaní rozvojových potrieb a pod. Nástroj je hutnejšou verziou Profilu kompetencií.