Fokus profil

Hlavným cieľom Fokus profilu je identifikovať oblasti, na ktoré kladie daný človek najväčší dôraz vo využívaní svojho manažérskeho, resp. pracovného potenciálu. Znamená to možnosť odlíšiť orientáciu na výsledok, na stratégiu a rozvoj, na vzťahy (integráciu) a na vytváranie štruktúr (základy). Rovnako sa dozvieme o faktoroch úspechu a limitoch uplatnenia osobného potenciálu daného človeka v praxi, vo všetkých pracovných kategóriách, či v zaradení v určitom konkrétnom tíme. Fokus profil je veľmi ľahko zrozumiteľný nástroj. Je vhodný pre optimalizáciu funkčnosti tímu a rozvoj spolupráce. Možno ním vytvoriť aj „zrkadlový profil“ alebo „profil želaný“ či „vysnívaný“. Veľmi dobre dopĺňa zistenia metodík opísaných v prvej časti (predovšetkým individuálne profily).