Vzťah výkonu a firemnej kultúry

Sledované faktory ako nástroj analýzy firemnej kultúry boli doteraz overené na vyše 90 000 respondentoch vo vyše 100 organizáciách z ôsmych európskych krajín. V tu prezentovanej štúdii boli využité dáta z opakovaných meraní vo viacerých firmách v Slovenskej a Českej republike.

Celkovo sa výsledky opierajú o charakteristiky firemnej kultúry, ktoré popísalo v rámci prieskumov vyše 20 000 zamestnancov. Dáta boli zozbierané počas 7 rokov. Súčasne sme využili dáta o objektívnych výsledkoch v obchodovaní produktov a služieb, a tiež o výsledkoch merania spokojnosti zákazníkov týchto organizácií v sledovanom období.

Regresná analýza dát a ďalšie štatistické postupy potvrdili prekvapivo silné väzby medzi premennými reprezentujúcimi charakteristiky firemnej kultúry (tak, ako ich popísali zamestnanci v konkrétnych organizačných jednotkách) a reálnymi obchodnými výsledkami týchto organizačných jednotiek a tiež reakciami v spokojnosti zákazníkov.

Detailné výsledky štúdie si môžete pozrieť tu.

<< Späť