Projekt HR potenciál SK

 

Spoločnostiam, ktoré majú záujem participovať na projekte, ponúkame možnosť:

  • otestovať medzinárodne využívaný súbor nástrojov pre riadenie ľudských zdrojov – metodiku Garuda a bezplatne získať informácie o osobnom a manažérskom potenciáli pre 3 pracovníkov v HR,
  • porovnať svoje osobné profily s existujúcou databázou profilov našej spoločnosti na HR pozíciách,
  • porovnať svoje profily voči vybraným Profilom pracovnej pozície,
  • osobnej spätnej väzby k výsledkom z dotazníkov a na identifikáciu rozvojových potrieb,
  • po ukončení zberu dát možnosť porovnať vlastný profil voči priemerným aktuálnym dátam zozbieraným v rámci projektu,
  • získať výsledky štúdie spracovanej v rámci projektu.

V prípade Vášho záujmu o účasť v projekte, prosím, vyplňte "Registračný formulár" alebo nás kontaktujte na e-mailovej adrese sulavikova@armstrongcc.sk, resp. na č. tel. +421 / 2 / 57 20 60 20.

<< Späť