Projekt HR potenciál SK

Cieľom je spracovanie štúdie o kompetenciách a predpokladoch HR manažérov a špecialistov na Slovensku. Veríme, že spoznanie potenciálu strategických pozícií v ľudských zdrojoch môže byť cenným poznatkom pre HR komunitu. Našou ambíciou je vytvorenie širokej databázy profilov typických pozícií v HR, ktorá následne umožní individuálne zhodnotenie osobných a manažérskych predpokladov pracovníkov HR, ktorí sa do projektu zapoja.

Viac...

Vzťah výkonu a firemnej kultúry

Spoločnosť ARMSTRONG COMPETENCE CONSULTING v spolupráci s COMPETENCE RESEARCH INSTITUTE spracovali štúdiu zameranú na identifikáciu faktorov firemnej kultúry, ktoré sú najvýraznejšie prepojené na výkon a obchodné výsledky v organizáciách.

Viac...

Proces skvalitňovania firemnej kultúry (SME, 17. apríla 2003)

Rozhovor s PhDr. Petrom Obdržálkom, CSc.

Firemná kultúra je neoddeliteľnou súčasťou identity organizácie. Priamy dopad jej kvality na efektivitu fungovania a ekonomické výsledky firmy dnes už ťažko spochybňovať. Pre mnohých manažérov je formovanie firemnej kultúry niečo, čo by radi ovplyvnili, nevedia však, odkiaľ začať, a preto často ani nezačnú. Začať sa dá rôznymi spôsobmi. Napríklad od seba. Identitu firme okrem fyzického produktu, s ktorým prichádza na trh, vtláčajú predovšetkým ľudia, ktorí ju tvoria.

Viac...

Je možné cielene formovať firemnú kultúru tak, aby sme dosiahli merateľný výsledok?

Peter Obdržálek, PhD. riaditeľ Armstrong Competence Consulting

Firemná kultúra už prestáva byť pre slovenských manažérov pojmom z kategórie "tak to chodí v zahraničí" a "čím sa zaoberajú veľké firmy". Dôležitosť firemnej kultúry ako súčasti obchodného úspechu a riadenia ľudí v organizácii dnes spochybňuje málokto. Napriek tomu, že firemná kultúra sa stala frekventovanou témou konferencií i porád vedení firiem, existuje na ňu rad veľmi odlišných pohľadov a rad prístupov k jej ovplyvňovaniu.

Viac...

Čo ovplyvňuje kultúru na pracovisku (Pravda, 28. novembra 2006)

Firemná kultúra už aj v podmienkach nášho trhu firmy čoraz viac zaujíma. Pre mnohých manažérov je však "niečím" na čo sa dá zvaliť problém. Problému buď málo rozumejú, alebo si ho nevedia vysvetliť, či nájsť preň riešenie. Často potom zaznie, "je to v kultúre". Kedy sa vlastne zamestnávatelia začnú zamýšľať nad kultúrou vo firme? Je pre nich vôbec dôležitá?

Viac...

Meranie efektivity riadenia ľudských zdrojov – držať kurz nálad a výkonov zamestnancov v období recesie (HR Forum 2/2010)

Ján Uriga

Analýzy v druhej polovici roka 2009 vnášali nemalý optimizmus, že nasledujúci rok bude lepší, ekonomika sa pozviecha a postupne sa dostane do prosperujúcich koľají. Dnešné titulky však nepridávajú veľa potvrdzujúcich faktov k očakávanej predpovedi. Pre spoločnosti sa tak obdobie „čarovania“ s nákladmi, vyjednávanie so zákazníkmi, stráženie si investícií do ľudí predlžuje a z krízových plánov sa zrazu stávajú strategické. Nová biznis realita vniesla niekoľko zmien, ktoré nezapracovať do biznis plánov by pre firmy znamenalo veľké riziko. Nápor na efektivitu riadenia firiem neustáva, čo v kontexte ľudských zdrojov upozorňuje na správnosť nastavenia systémov výkonnosti (odmeňovania) a morálky.

Viac...