Rozvojový projekt firemní identity a kultury – naše vlajková loď

Firemní identita (CI) a firemní kultura (CC) se mohou stát konkurenční výhodou a současně klíčovým nástrojem řízení organizace a vedení lidí. Naopak organizace bez jednoznačné identity je méně odolná vůči náhlým změnám na trhu, nedokáže budovat dlouhodobý vztah se zákazníky a zaměstnanci, nedokáže efektivně řídit výkony. V komplexním pojetí, které je možné a nezbytné přizpůsobovat konkrétním situacím a potřebám klienta,  projekt sestává ze čtyř fází:

1. Audit

 • Audit firemní identity – audit značky, firemní komunikace, služeb a vztahů s klienty
 • Audit firemní kultury – analýza firemní kultury jako stylu řízení, analýza identifikačního procesu u zaměstnanců, motivace a spokojenosti, interní komunikace
 • Personální audit – definování požadavků pro pozice, screening předpokladů u manažerů a dalších zaměstnanců, identifikace rozvojových potřeb

2. Definování Corporate Personality

 • Definování základů identity - vize, poslání, hodnot
 • Formulování Kodexu (etického, zaměstnaneckého, manažerského)
 • Definování rozvojových strategií (lidské zdroje, řídící procesy, vztahy se zákazníky)
 • Zpracování komunikační strategie (externí a interní)

3. Implementační kroky

 • Optimalizace manažerských procesů, stylu řízení a vedení
 • Definování a rozvoj klíčových kompetencí
 • Zavedení systému výběru a rozvoje zaměstnanců
 • Definování standardů chování, komunikace a výkonů ve vztahu k externímu a internímu zákazníkovi
 • Příprava a realizace rozvojových programů pro manažery, zaměstnance ve styku se zákazníkem i ostatní zaměstnance
 • Řízení výkonů v rámci hodnotících a motivačních systémů
 • Spojení rozvojových a motivačních programů´
 • Optimalizace interní komunikace
 • Smysluplné propojení interní a externí komunikace

4. Controlling

 • Systém nástrojů pro měření rozvoje firemní identity a firemní kultury
 • Specificky např. měření úspěšnosti implementace procesů a standardů, měření kvality zákaznických služeb (interních a externích), průzkumy názorů zaměstnanců, měření úspěšnosti tréninkových programů apod.