Projekty rozvoje komunikace

  • Komplexní audit firemní komunikace v kontextu formování CI
  • Komplexní audit interní komunikace
  • Tvorba komunikační strategie
  • Propojení interní a externí komunikace
  • Zavedení systému krizové komunikace a „systému včasné výstrahy“
  • Monitoring a analýza komunikačních výstupů
  • Komunikační manuály pro manažery a jiné pozice
  • Interkulturální komunikace a překonávání komunikačních bariér
  • Trénink komunikačních technik
  • Opakované měření úspěšnosti komunikace