Projekty řízení a rozvoje lidských zdrojů (HRM&D)

 • Personální audit / screening / assessment – s možností zaměření na manažerské, obchodní i jiné pozice
 • Audit funkčnosti procesů v řízení lidských zdrojů
 • Strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů
 • Motivační strategie
 • Spojení motivačních a rozvojových programů
 • Zavedení systému hodnocení a řízení výkonů (včetně definice KPI)
 • Zavedení systému cílového řízení (MBO)
 • Podpora zavedení systému Balanced Scorecard
 • Optimalizace manažerských procesů, stylu řízení a vedení
 • Definování klíčových kompetencí pro pozice v organizační struktuře
 • Měření klíčových kompetencí u osob v konkrétních pozicích
 • Zavedení systému výběru zaměstnanců a obsazování pozic či tvorby projektových týmů
 • Nastavení standardů pro chování a komunikaci
 • Zavedení knowledge managementu
 • Identifikace rozvojových potřeb a tvorba rozvojových programů
 • Rozvoj manažerů a týmů
 • Tréninkové programy pro zaměstnance
 • Měření úspěšnosti tréninkových programů
 • Opakované měření spokojenosti a motivace zaměstnanců, měření vývoje vztahů zaměstnanců k firmě