Projekty firemní identity (CI)

  • Komplexní audit firemní identity (CI) – audit značky, firemní komunikace, služeb a vztahů s klienty
  • Definování „corporate personality“ - od vize, poslání a hodnot až ke kodexům a standardům chování a komunikace
  • Zpracování rozvojových strategií s dopadem na CI – značka, firemní komunikace, PR, interní komunikace, firemní kultura, vztahy se zákazníky atd.
  • Podpora implementace změn CI – podpora firemní komunikace a PR, projekty změny firemní kultury, projekty řešící interní komunikaci, projekty zaměřené na vztahy se zákazníky
  • Opakované měření vnímání CI v interním a externím prostředí