Příprava strategií

  • Strategie rozvoje / změny Corporate Identity
  • Strategie rozvoje / změny Corporate Culture
  • Strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů
  • Motivační strategie
  • Strategie rozvoje vztahů se zákazníky
  • Strategie interní komunikace
  • Komunikační strategie pro PR či komunikační kampaň