Projekty firemní kultury (CC)

  • Komplexní audit firemní kultury (CC) – analýza firemní kultury jako stylu řízení, analýza identifikačního procesu zaměstnanců, motivace a spokojenosti, interní komunikace
  • Definování vize firemní kultury – sdílené hodnoty, etický kodex, kodex zaměstnance a manažera, standardy chování a komunikace, cílové (požadované klíčové kompetence organizací, pozic, jednotlivců)
  • Definování rozvojových strategií - lidské zdroje, řídící procesy, komunikace, vztahy se zákazníky
  • Implementace změn ve firemní kultuře – ve vazbě na řízení, vedení a rozvoj lidí - pomocí motivačního systému a řízení výkonnosti, ovlivňováním postojů zaměstnanců a formováním proaktivní identifikace s firmou - prostřednictvím interní komunikace a řešením interkulturálních rozdílů
  • Opakovaná měření vnímání CC zaměstnanci a manažery – průzkumy, workshopy, strukturované rozhovory, pozorování