Stratégia a rozvoj komunikácie (CS)

Komunikace je zlatou nití, která se táhne nejen formováním, ale i udržováním a rozvojem Firemní identity. Komunikace je klíčovým nástrojem obchodního úspěchu a řízení organizace. Proto je nevyhnutelnou součástí portfolia našich služeb.

Komunikace vytváří externí i interní obraz organizace - její image i firemní kulturu. Ovlivňuje postoje zákazníků, veřejnosti a taktéž postoje zaměstnanců. Know-how v oblasti ovlivňování postojů je naší silnou stránkou.

V komunikaci se vždy snažíme o ucelený přístup. Při dosahovaní dílčích cílů vždy zohledňujeme dlouhodobé cíle a existující východiska externí i interní komunikace konkrétní organizace.

Kombinujeme znalost teoretických zákonitostí účelné komunikace, sociologického a mediálního pohledu  se znalostí psychologických specifik a marketingového pohledu.