Řízení a rozvoj lidských zdrojů (HRM&D)

Lidské zdroje jsou vedle informačních a telekomunikačních technologií nejprogresivnější součástí rozvoje organizací.

Investice do lidských zdrojů je možné na jedné straně nejvýrazněji znásobovat a na druhé straně jimi lze co nejdůsledněji eliminovat rizika ztrát.

Základem efektivního plánování rozvoje je definování požadavků na konkrétní pozice.

Konkrétním požadavkům pracovních pozic musí být přizpůsobeny nástroje výběru lidí, resp. screeningu jejich potenciálu. Výběr a screening jsou východiskem rozvoje každého podniku.

Nejefektivnější rozvoj je ten, který je propojený s hodnotícím a motivačním systémem firmy. Rozvoj bez měření výsledků je náhodnou loterií a finančním hazardem.

Optimální rozvojový program odráží firemní identitu a firemní kulturu organizace a je vždy úzce vázaný na její marketingové a obchodní cíle. Interaktivně zapojuje účastníky v  individuální i týmové rovině a nekončí odevzdáním know-how,  ale až zpětnou vazbou o úspěšnosti implementace jeho obsahu účastníky.