Management vztahů se zákazníky (CRM)

Když se zaobíráme identitou a kulturou organizace, musíme je vidět jako prostředek dosažení úspěchu mezi zákazníky. Proto naše postupy a používané nástroje umožňují jednoznačné propojení formování firemní kultury a identity, organizačních procesů a kvality výkonů vůči zákazníkům.

Když řešíme problematiku zákazníka, vždy myslíme na externího a interního zákazníka současně. Jenom tak dosáhneme požadované kvality.