Firemní kultura (CC)

Firemní kultura je interním zrcadlením firemní identity. Opírá se o hodnoty, procesy a normy  organizace.

Dominantně ji formuje styl řízení. Její cílový stav a žádoucí projevy jsou definovatelné.

Stejně tak jsou definovatelné nástroje, které cílový stav formují. Proto je potřeba v rámci  vytváření procesů, kompetencí a komunikace formovat i firemní kulturu.

Nositeli firemní kultury jsou všichni zaměstnanci -  jejich postoje, chování a komunikace.

Firemní kultura má přímý vliv na kvalitu služeb, produktů a formování vztahu se zákazníky.

Rozvoj firemní kultury je měřitelný.