Firemná identita (CI)

Každá organizace má svůj charakter. Tento charakter se nedá zamlčet ani předstírat – ani vůči zákazníkům, ani vůči zaměstnancům.

Charakter organizace se odvíjí od její marketingové filozofie, obchodních cílů a od stylu řízení a komunikace.

Firemní identita je integrací externího a interního obrazu organizace. Pokud chceme dosáhnout jakékoli změny v organizaci, nemůžeme ji efektivně navrhnout ani uskutečnit bez zohlednění identity a charakteru organizace.

Naše chápání firemní identity jde nad rámec „značky“ a „externí komunikace“. Zahrnuje rozvoj klíčových procesů v organizaci, které umožní skutečné potvrzení její identity vůči zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům.