Model konzultačních služeb pro HR

Model vymezující zaměření našich konzultačních služeb

Proč tak zdůrazňujeme význam identity a kultury organizace?

Firemní identita je pro nás vyjádřením osobnosti a charakteru organizace. Přesně určuje, čím a kým chce být, jak si přeje být vnímána externími partnery, zákazníky, zaměstnanci. Neomezujeme její chápání na oblast marketingové komunikace. Identitu organizace vnímáme jako východisko formování jejího externího obrazu (image) a její kultury. Smysluplné formování identity a kultury musí být spojeno s posláním organizace a jejím obchodním cílem, musí jí přinášet přidanou hodnotu. Postup při organizačních změnách, při řízení a rozvoji lidí, při přípravě a realizaci rozvojových programů je nejúčinnější tehdy, když reflektuje cílovou firemní identitu a jako tmel aktivit využívá firemní kulturu.