Titulka > O nás > Profil > 

Profil

Vytváříme soulad jednotlivců a organizací

Úspěšná firma potřebuje kromě vize, strategie a dobrého produktu především kvalitní pracovní týmy. Ty musí být složeny ze schopných a motivovaných lidí a vedeny talentovanými vedoucími. Cesta k úspěchu v podnikání, tak jako v každé jiné soutěži, vede přes sladění potenciálu a kompetencí jednotlivců  s cílem a strategickým směřováním celku, organizace.

Pomáháme definovat, rozvíjet a uplatňovat klíčové kompetence organizací, týmů a jednotlivců. Vždy se snažíme měřit vstupní a výstupní data v procesu, který spolu s klientem ovlivňujeme.

Co pro nás znamená komplexní služba pro klienta?

  • poznat strategii a cíle klienta
  • identifikovat aktuální silné a slabé stránky
  • specifikovat rozvojové potřeby
  • propojit cíle a řešení s výkonem a motivací
  • rozvíjet procesy a lidi
  • účinně komunikovat
  • měřit výsledky

Armstrong Competence Consulting

Konzultační přístupy Armstrong Competence Consulting sa vyznačují jedinečnou metodikou GARUDA, důrazem na měřitelnost výsledků a schopností produkty klientovi připravovat „na míru“. Konzultanti Armstrong Competence Consulting nabízejí domácí a zahraničné zkušenosti nashromážděné od roku 1995. Využíváme nejlepší řešení vyvinutá za naší přímé účasti pod značkou CI Consulting Group, resp. CI Consults, a od roku 2004 i nové přístupy a kvalitu pod novou značkou Armstrong Competence Consulting.

Obnoviteľné zdroje energie - správa a služby

Od roku 2009 Armstrong Competence Consulting pôsobí aj  v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Výrazným impulzom bola účasť v poradenskom tíme a priamo manažment projektov prípravy a realizácie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v rokoch 2009-2011.  Naším klientom sa stal SolarLand Group, pričom  konzultant  našej spoločnosti zastával na dobu určitú najvyššiu exekutívnu funkciu v oboch holdingových spoločnostiach, SolarLand Holding    SK I, a SolarLand Holding SK II. Medzi akcionármi bol aj kórejský Samsung C&T a projekt mal okrem vysokej dynamiky aj výrazné kroskulturálne charakteristiky. Celková hodnota úspešne zrealizovanej investície presiahla 80 miliónov Eur. Po odpredaji novým rakúskym vlastníkom Renergie Raiffeisen Managementgesellschaft für erneuerbare Energie, bol Armstrong Competence Consulting vybraný ako poskytovateľ lokálneho manažmentu sprevádzkovaných elektrární.