Týmový profil

rychlý a efektivní nástroj pro řízení a rozvoj Vašeho týmu

Kdy po něm sáhnout? ...když:

 • řešíte systematický rozvoj jednotlivců a celého týmu;
 • Váš tým oslabují vzájemné neshody mezi jeho členy;
 • vytváříte nový tým, doplňujete ho o nové členy nebo ho chcete nastartovat pro nové cíle;
 • chcete porozumět, proč máte pří řízení některých lidí problémy a chcete vědět, jak k nim přistupovat;
 • chcete vést diskuzi o rozdělení zodpovědnosti, úkolů a kompetencích jednotlivých členů.

Metoda Garuda Fokus profil - model 4 oblastí zaměření v práci (fokusu)

Kdo jsme jaký typ?

Každý z nás má preferovaný styl, jak řeší úkoly a přistupuje k různým problémům. Někdo zdůrazňuje nové ideje a vyhledává příležitosti, někdo se dominantně orientuje na plnění cílů.

Porozumění jednotlivým členům týmu, jejich stylu práce je základním předpokladem plného využití jejich potenciálu pro dosažení synergie a zvýšení výkonu celého týmu. Umožňuje cílený rozvoj jednotlivců i týmů.

Co zahrnuje Týmový profil?

 • vyplnění online dotazníků Garuda Fokus profil všemi členy týmu (cca 15 min.);
 • analýzu silných stránek a potenciálních rizik týmu, včetně posouzení preferovaného manažerského stylu a doporučení pro rozvoj týmu;
 • řízený interaktivní workshop týmu (5 – 15 účastníků) v rozsahu od 4 h, až po komplexní rozvojový program týmu (v obsahu klademe důraz na vzájemné poznávání, řešení konfliktů, resp. přerozdělení kompetencí apod.);
 • individuální výstupy z hodnocení Fokus profilu pro všechny členy týmu;
 • možnost nadefinovat vlastní Ideální profil týmu.

Nastavte zrcadlo Vašemu týmu

 • Poznejte lépe členy Vašeho týmu a odhalte skryté rezervy Vašeho týmu;
 • Zjistěte, jaký mají Vaši kolegové styl práce, jak přistupují k problémům a konfliktům, jak je řeší;
 • Naučte se, jak nejlépe využít potenciál členů Vašeho týmu a dosáhnout synergie pro vyšší výkon.