Profil vztahů se zákazníky

Profil vztahů se zákazníky umožňuje propojit rozvoj organizace a rozvoj lidí, kteří v ní pracují a směrovat jej k naplňování potřeb zákazníka, a tedy k obchodnímu úspěchu. Pouze taková firemní kultura a takový osobný potenciál poskytovatelů služeb, které odpovídají očekáváním a potenciálu zákazníka, jsou skutečně přínosné a účelné.

Tento nástroj nemá SW podporu. Je aplikací modelu Garuda na oblast vztahů se zákazníky bez předem existujícího standardizovaného dotazníku. Armstrong Competence Consulting nabízí vytvoření potřebných analytických postupů v rámci modelu Garuda ve spolupráci s klientem. Naši konzultanti pomáhají klientům nacházet správné otázky mapující vztahy k velkým i malým zákazníkům, vztahy typu „business to business“, vztahy k vlastním dodavatelům, resp. vztahy interních klientů/zákazníků. Postup sběru dat může navázat na jiné stávající měření kvality u klienta, například na „mystery shopping“.

Vzniklý Profil Vztahů se Zákazníkem vždy mapuje klíčové oblasti kompetencí firmy a jejích zaměstnanců tak, jak jsou prezentovány zákazníkovi, a porovnává je s jeho vnímáním a potřebami. Vytváří profil vnímaného vztahu se zákazníky na straně poskytovatele i na straně konzumenta služby. Poukazuje na průnik, tj. na pochopení a naplnění potřeb zákazníka, i na deficity, tj. oblasti, kde průnik chybí. Využití modelu Garuda umožňuje pochopit souvislosti mezi službami zákazníkovi a osobním, týmovým a organizačním potenciálem firmy. Tato analýza je jednak návodem k přesně cílenému rozvoji lidí a týmů a jednak k přesnému marketingovému rozhodování.