Profil preferencí

Profil preferencí je uživatelsky příjemný a multifunkční. Představuje jednodušší variantu přístupu uplatněného v Garuda osobním profilu, odlišuje se však nižším počtem dimenzí a tedy jednodušším dotazníkem. Současně nabízí toto řešení SW podporu s řadou uživatelsky jednoduchých a obohacujících prvků. Respondent může například definovat svou „vysněnou pozici“, popř. vyplnit „zrcadlový profil“ pro kolegy. Rovněž je možné definovat požadavky na pozici a porovnávat je s reálným profilem respondenta. Součástí metodiky je Rozvojový profil, který přímo nabízí individualizované náměty pro trénink a rozvoj nebo možnost samostatného doplnění pracovní náplně. Profil preferencí je navržen zejména pro nemanažerské pozice, ale lze jej uplatnit na všech úrovních organizace od nejnižších pozic až po řídící pracovníky.