Profil kompetencí

Profil kompetencí nabízí velmi detailní pohled na ty kompetence, které jsou spojeny s osobním potenciálem manažera a jsou nepostradatelné pro úspěch v řízení organizace. Poskytuje porozumění osobním kompetencím jednotlivce a pomáhá je definovat vzhledem k požadavkům dané pracovní pozice. Předností Profilu kompetencí je jeho vysoká stabilita (tzn. nízká manipulovatelnost výsledků, vyšší přesnost a spolehlivost). Je daná větším rozsahem dotazníku s vyšším počtem položek v porovnání s Garuda osobním profilem. Možnosti využití jsou obdobné jako v metodice Garuda osobní profil.