Profil firemní kultury a klimatu

Profil firemní kultury a klimatu nabízí analýzu kultury organizace ve smyslu stylu řízení tak, jak jej vnímají zaměstnanci a manažeři. Standardizovaná dotazníková metodika zároveň mapuje firemní klima, čímž rozumíme spokojenost/nespokojenost zaměstnanců a manažerů s uplatňovaným stylem řízení. Firemní kultura jako styl řízení je popsaná ve třech základních rovinách: jako řídící  kultura (hlava - styl vedení a přístup k řešení problémů), sociální kultura (srdce - úroveň vztahů, týmová práce a komunikace) a výkonová kultura (nohy - přístup k výkonům a realizace rozhodnutí). Aplikace této metodiky je v Armstrong Competence Consulting podpořena možností porovnávat výsledky a trendy firem různých odvětví a zaměření. Porovnání je založeno na mnohaletých zkušenostech z analýz v desítkách firem v České a Slovenské republice. Jako přidanou hodnotu nabízíme typologii firemních kultur a vhodných řešení pro rozvoj kýžené firemní kultury. Postupně rozšiřujeme databázi tak, aby umožnila benchmarking na celoevropské úrovni. Pracujeme s metodikou ve spojení s obchodními cíli organizace, s rozvojem identifikace zaměstnanců s organizací, v níž pracují, a s podporou pro-aktivní motivace v práci. Nabízíme klientům řešení využívající přednosti spojení rozvoje organizace a rozvoje jednotlivce a týmů na bázi sjednocující koncepce Garuda.