Model a soubor nástrojů

Garuda – soubor nástrojů HRM&D

Pokud hledáte metodiku, která vám pomůže jednoduše a přesně identifikovat potenciál lidí, týmů a organizace v oblasti managementu, jste na správné adrese. Pokud potřebujete soubor nástrojů, který nenabízí jen analýzu, ale přímo podporuje rozvoj, našli jste ho. Jestliže považujete za důležitou možnost srovnávat se i na mezinárodní úrovni, máte ji.

Armstrong Competence Consulting je certifikovaným partnerem mezinárodní sítě GARUDA. Nabízí portfolio standardizovaných nástrojů řízení a rozvoje lidských zdrojů (GARUDA HRM&D TOOLBOX), prověřené praxí v evropských zemích.

Produkty GARUDA pokrývají veškeré úrovně života firmy:

  • Osobní úroveň
  • Skupinová / týmová úroveň
  • Organizační / celofiremní úroveň, včetně oblasti vztahů se zákazníky

Využití produktů GARUDA však není nevyhnutelně vázáno na toto schéma:
je pružné a dynamické, protože respektuje specifické potřeby klienta.
Veškeré produkty GARUDA jsou vyvíjeny v souladu s filozofií úspěchu firmy založeném na osobním růstu jednotlivce i týmu: základem je správný výběr a cílený rozvoj zaměstnanců, správné zařazení lidí v souladu s jejich osobními předpoklady a s cíli organizace.

Při práci s metodikou GARUDA se vždy opíráte o pevná data a přesnou interpretaci, ne o soubor teorií a intuitivně zpracovaných doporučení.

Nástroje GARUDA nenabízejí pouze uzavřenou klasifikaci silných a slabých stránek jednotlivců, týmů a organizací. Jsou naopak především návodem k dialogu a postupnému posunu k žádoucím kompetencím.

Metody GARUDA pocházejí z Dánska, dnes však expandují i mimo Evropu - do USA, Jižní Ameriky a Asie. Během více než dvacetiletého vývoje, který zastřešuje Garuda Research Institute, jsou neustále aktualizovány na základě rostoucí databáze klientů - firem i jednotlivců. V současnosti se v databázi GARUDA nachází více než 100 000 profilů manažerů z různých zemí Evropy. To kromě jiného umožnilo definovat profil „úspěšného Eurolídra“ jako užitečné srovnávací kritérium.

Přicházejí stále nové nástroje s kvalitní SW podporou, přičemž dodržují jasné propojení celého souboru metod na základě sjednocující koncepce klíčových kompetencí. Symbolicky je označujeme jako schéma  „hlava – srdce – nohy“.

Tři klíčové roviny kompetencí v modelu GARUDA

řídící kompetence („hlava“) - jak vznikajú myšlenky, produkty, řešení a rozhodnutí

 

sociální kompetence („srdce“) - jak vznikajú vztahy a jaká je kvalita komunikace

výkonová kompetence („nohy“) - jak jsou řízeny a realizovány výkony a služby

Oblasti využití metod GARUDA

  • Audit, screening potenciálu jednotlivců, týmů, organizace
  • Výběr zaměstnanců, assessment centra, tvorba týmů
  • Popis kompetencí pro pracovní pozice a měření kompetencí
  • Projekty analýzy a rozvoje firemní kultury a vztahů se zákazníky
  • Rozvojové programy pro manažery, obchodníky a další zaměstnance