Garuda zrcadlový profil

Garuda osobní profil i Profil kompetencí, stejně jako další používané profily, umožňují využití dotazníku na hodnocení jiné osoby a vytvoření Zrcadlového profilu. Respondent zde vidí rozdíl mezi vlastním vnímáním svých kompetencí a jejich vnímáním jinou osobou, resp. skupinou osob. Využití Zrcadlového profilu může být součástí hodnocení 360°, respektive měření úspěšnosti rozvojového programu, případně poslouží jako vstupní informace do tréninku rozvíjejícího týmovou spolupráci i do individuálního koučingu.