Fokus profil

Hlavním cílem Fokus profilu je identifikovat oblasti, kterým přikládá daný člověk největší důraz ve využívání svého manažerského, resp. pracovního potenciálu. Znamená to možnost odlišit orientaci na výsledek, na strategii a rozvoj, na vztahy (integraci) a na vytváření struktur a pravidel (základy). Zároveň poznáme zdroje úspěchu a limity uplatnění osobního potenciálu daného člověka v praxi, ve všech pracovních pozicích, resp. v jeho zařazení do určitého konkrétního týmu. Fokus profil je velmi srozumitelný nástroj. Je vhodný pro optimalizaci funkčnosti týmu a rozvoj spolupráce. Umožňuje rovněž vytvořit „zrcadlové profily“ nebo „vysněný profil“. Velmi dobře doplňuje zjištění metodik popsaných v první části (především individuální profily).