Čo ovplyvňuje kultúru na pracovisku (Pravda, 28. novembra 2006)

Firemná kultúra už aj v podmienkach nášho trhu firmy čoraz viac zaujíma. Pre mnohých manažérov je však "niečím" na čo sa dá zvaliť problém. Problému buď málo rozumejú, alebo si ho nevedia vysvetliť, či nájsť preň riešenie. Často potom zaznie, "je to v kultúre". Kedy sa vlastne zamestnávatelia začnú zamýšľať nad kultúrou vo firme? Je pre nich vôbec dôležitá?

Více...

Je možné cielene formovať firemnú kultúru tak, aby sme dosiahli merateľný výsledok?

Peter Obdržálek, PhD. riaditeľ Armstrong Competence Consulting

Firemná kultúra už prestáva byť pre slovenských manažérov pojmom z kategórie "tak to chodí v zahraničí" a "čím sa zaoberajú veľké firmy". Dôležitosť firemnej kultúry ako súčasti obchodného úspechu a riadenia ľudí v organizácii dnes spochybňuje málokto. Napriek tomu, že firemná kultúra sa stala frekventovanou témou konferencií i porád vedení firiem, existuje na ňu rad veľmi odlišných pohľadov a rad prístupov k jej ovplyvňovaniu.

Více...

Proces skvalitňovania firemnej kultúry (SME, 17. apríla 2003)

Rozhovor s PhDr. Petrom Obdržálkom, CSc.

Firemná kultúra je neoddeliteľnou súčasťou identity organizácie. Priamy dopad jej kvality na efektivitu fungovania a ekonomické výsledky firmy dnes už ťažko spochybňovať. Pre mnohých manažérov je formovanie firemnej kultúry niečo, čo by radi ovplyvnili, nevedia však, odkiaľ začať, a preto často ani nezačnú. Začať sa dá rôznymi spôsobmi. Napríklad od seba. Identitu firme okrem fyzického produktu, s ktorým prichádza na trh, vtláčajú predovšetkým ľudia, ktorí ju tvoria.

Více...